Hyperdontia (Afrikaans)
Collie

  
October 2008
Dr Gerhard Steenkamp

 Hyperdontia Oct 2008-01

 

'n Ses maande oue kollie hond word narkose gegee om ‘n behoorlike orale ondersoek te doen, aangesien hy ‘n moeilike pasiënt is en nie toelaat dat u dit in die kliniek doen nie. Die eienaar het die hond ingevoer vir skoudoeleindes.a) Watter patologie is teenwoordig in hierdie beeld van bg. hond se bek en hoe sou dit kon ontstaan?
b) Watter diagnostiese toets sou u kon inspan om tussen die differensiële diagnoses in a) te kon onderskei
c) Indien die snytande onge-erupteerd is watter behandeling is aangedui en wanneer sou u dit kon oorweeg?

Memo

a) Hipodonsie (daar is slegs 4 mandibulêre snytande in plaas van 6). Die oorsake van hipodonsie kan enige een van die volgende wees:

Die laterale snytande het nooit ontwikkel nie (genetiese afwyking)
Die snytande is onge-erupteerd (kan sisties wees, of verhoed word deur ‘n meganiese obstruksie bv. digte kollageen in die gingiva)

Trauma kon lei tot onge-erupteerde tande, misvormde tande of doodgewoon tand verlies

b) Radiologie van die geaffekteerde area is aangedui. Hiermee sal u kan vasstel of die tande afwesig of aanwesig maar onge-erupteerd is

c) Tande mag onge-erupteerd wees vir ‘n verskiedenheid van redes.
Wanneer daar ‘n meganiese obstruksie is wat erupsie verhoed, bv. digte kollageen in gingiva of agtergeblewe wortels van ‘n primêre tand, behoort die obstruksie so gou moontlik verwyder te word. Erupsie vind oor die algemeen tot ongeveer 9 maande plaas in honde en sou die intervensie eers na 9 maande gedoen word, sal die tande hulle erupsie krag verloor en heelwaarskynlik onge-erupteerd bly. Onge-erupteerde tande loop die gevaar om later sisties of kankeragtig te raak, en moet dus liefs verwyder word indien erupsie nie bewerkstellig kan word nie.

 

   Back to top     |      Print this page   |     Bookmark this page